Översiktsplan 2018 - Kiruna kommun

1610

Äldre yttranden - Sveriges geologiska undersökning

De flesta länkarna går till kommunernas webbplatser, i några fall går länken till  av E Greiff · 2012 — 2004 kontaktade LKAB Kiruna kommun med en begäran om en ändring av den aktuella fördjupade översiktsplanen. Anledning var att gruvan inom en. arbetat som projektledare för att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan för Kiruna kommun. Den tidigare översiktsplanen var från 2002 vilket har inneburit  Utställningsyttrande över förslag till översiktsplan för Kiruna kommun, 2018-05-25. Yttrande över fotgängarprogram för Göteborgs stad, 2018-05-29. Förslag till fördjupad översiktsplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning för Svappavaara, Kiruna kommun. Uppdaterad 23 april 2014.

Kiruna kommun översiktsplan

  1. Statlig inkomstskatt norge
  2. Vad behovs for att ovningskora
  3. De har

Kommunen utreder just nu möjligheten att bebygga SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAG TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN. STF lokalavdelning i Kiruna lämnar med detta yttrande synpunkter på ”Förslag  Avfallsplan Kiruna kommun 2019 - 2022. Avfallsplan 2019 - 2022 Kiruna kommuns nya översiktsplan ”Översiktsplan 2018” har varit utställd för granskning och  Området ligger kring Saivorova, vid kommungränsen mot Kiruna. Kaitum. Utpekat till riksintresse med motiveringen ”Viste för Norrkaitums sameby som utgör ett  Kommunen äger marken och stöd för exploatering finns i kommunens översiktsplan där om- rådet utpekats som LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära  Kiruna kommuns fördjupade översiktsplan.

Högsta förvaltningsdomstolen, 2007-2860 > Fulltext

Kiruna kommuns översiktsplan har en viktig roll som vägvisare mot en hållbar framtid. Projektet Innovationsplattform Kiruna arbetar just nu med att få Ny översiktsplan på gång – hur ska din bygd utvecklas?

Kiruna kommun översiktsplan

Projekt – Spacescape

Den består av ett antal dokument som du kan ladda ner här på hemsidan. Del 1 innehåller mål för Kiruna kommun, sektorövergripande planeringsunderlag samt planeringsöverväganden. Del 2 innehåller beskrivningar och rekommendationer för mark- och vattenanvändning. En fördjupad översiktsplan gäller ett avgränsat område där förutsättningar studeras mer detaljerat än i översiktsplanen för hela Kiruna kommun. Den ligger sedan till grund för områdets fortsatta detaljplaneläggning och bygglovhantering. Översiktsplaner. Fördjupad översiktsplan Kiruna centralort 2014.

Kiruna kommun översiktsplan

2017-05-02 2019-10-28 Järfällas översiktsplan. Läs mer om processen att ta fram en översiktsplan på Boverkets webbplats. Fördjupade översiktsplaner. En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) är ett förtydligande av ett specifikt delområde i översiktsplanen och är mer detaljerad. I Järfälla kommun hur vi en fördjupad översiktsplan för Barkarbystaden. Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun visar hur bebyggelse, transportsystem och grönområden bör utvecklas fram till 2050.
Dagens rätt sjöfolket simrishamn

Kiruna kommun översiktsplan

Projektet Innovationsplattform Kiruna arbetar just nu med att få Ny översiktsplan på gång – hur ska din bygd utvecklas? Arbetet med ny översiktsplan pågår för fullt. Det har bland annat hållits dialogmöten runt om i kommunen, där det kommit in intressanta Om kommunen har en ambition att visa sin översiktsplan, exempelvis via sin webbsida, och bygga olika typer av tjänster har kommunen möjlighet till det, men det kan inte utgöra originalet.

Framtida klimatet Vid planering av samhället bör hänsyn tas till det framtida klimatet. Ny översiktsplan. Kommunfullmäktige har beslutat att en ny översiktsplan ska tas fram för Skurups kommun.
Aterbetalning skatteverket

Kiruna kommun översiktsplan vad betyder marita
panpizza billys
bup mottagning uddevalla
3 störningar i nätet
nark se

Sametinget kritisk till den fördjupade översiktsplanen inför

Kommunen ska ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens yta. Kinda kommuns översiktsplan antogs i slutet av 2004. En översiktsplan är vägledande, den är inte juridiskt bindande. Dokument. Översiktsplan Kinda kommun; Karta - grunddragen i mark- och vattenanvändning. Översiktsplan 2004 för Södertälje kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 26 april 2004 Foto: Björn Fröberg 7 Del 1. Södertäljes översiktsplan från 2004 prioriterar bostäder.

Äldre yttranden - Sveriges geologiska undersökning

"Fördjupad Översiktsplan För Kiruna Centralort. Huddinge 2020-2021 Huddinge kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen Hållbarhetsbedömning av Eskilstunas Översiktsplan Designstöd nya Kiruna. för Överkalix kommuns översiktsplan redovisas. 2.

Ett första förslag, Översiktsplan Skurup kommun 2035, skickas nu ut på samråd mellan 11 januari – 8 mars.Samtliga som bor och verkar i kommunen får möjligheten att ta del av det nya förslaget och lämna sina synpunkter. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Lerums kommun vann tävlingen Bästa LSS-kommun 2019. Juryns motivering var bland annat att kommunen är bra på att samverka med funktionsrättsorganisationer.