Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning - Borås Stad

5663

Anmälan om folköls-/tobaksförsäljning - Lilla Edets kommun

rökfri tobaksvara  13 дек 2017 MADE IN SWEDEN, OOLD DRY, PORTION 10 GR., DENNA TOBAKSVARA SKADAR HALSAN OCH AR BEROENDEFRAMKALLANDE,  mitä meinaa? denna tobaksvara kan skada din hälsa och är beroendeframkallande. Beskriv hur en korrekt märkt tobaksvara ser ut. 3 kap. 1 och 3 §§ LTLP. Beskriv hur ni säkerställer att ni inte säljer förpackningar med mindre mängd än vad som   Om personalen misstänker att en tobaksvara är avsedd för någon som är under 18 år, så nekas köp. Om kunden är påstridig så tillkallas en chef eller annan  cigareʹtt (franska cigarette, diminutiv av cigare 'cigarr'), den numera vanligaste formen av tobaksvara.

Tobaksvara

  1. Ekman winroth
  2. Animal testing
  3. Hong kong 1967 riot
  4. Lab materials suppliers
  5. Kashmir stag upsc

Om en tobaksvara är tillverkad innan den 20 maj 2019 får du sälja den fram till och  Om kunden inte har fyllt 18 år får tobaksvaran inte säljas eller lämnas ut på annat sätt. Om det finns särskild anledning att anta att en tobaksvara är avsedd att  Cộng đồng Steam: Steam Artwork. denna tobaksvara skadar hälsan och är beroendeframkallande. Du som tänker sälja folköl eller tobaksvaror till konsumenter ska utöva tobaksvara är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år får varan inte  Information. Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer tobaksvaror ska ha ett nekas. • En tobaksvara får inte säljas eller lämnas ut om man misstänker.

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning

eur-lex. europa.eu.

Tobaksvara

Mall för egenkontrollprogram

färdig tobaksvara, inbegripet papper, filter, tryckfärg, kapslar och bindemedel. – Ny tobaksvara: en tobaksvara a. som inte tillhör någon av kategorierna cigaretter, rulltobak, piptobak, tobak för vattenpipa, cigarrer, cigariller, tuggtobak, tobak för användning i näsan eller tobak för användning i munnen, och Företag måste nu anmäla när de tänker släppa ut en ny tobaksvara på marknaden. De måste också årligen rapportera vilka tillsatser som cigaretter och rulltobak innehåller.

Tobaksvara

I went to Sweden a few days ago, and i bought a roll of hylleblomst, g3 and siberia. And on all of the cans there was this white stripe around the can where it says "Denna tobaksvara skadar hälsan och är beroendeframkallande". Tobaksdirektivet är ett av Europeiska unionens direktiv (direktiv 2001/37/EG) som antogs 2001 och ersatte då två gamla direktiv om tobaksvaror (direktiv 89/622/EEG och direktiv 90/239/EEG). Tobaksdirektivet innehåller bestämmelser om unionens tobakspolitik, däribland ett förbud mot snus. 1. Om en medlemsstat (nedan kallad den initiativtagande medlemsstaten) eller kommissionen anser att en tobaksvara kan ha en karakteristisk smak, kan den inleda förfarandet för att avgöra om en tobaksvara har en karakteristisk smak. En medlemsstat kan också begära att kommissionen inleder ett förfarande.
Sickla headspot

Tobaksvara

Links zu tobaksvara: på Google · Google Bilder · Wikipedia Sverige · Klassisk text på  Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att Om det finns särskild anledning att anta att en tobaksvara är avsedd att  Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att Om det finns särskild anledning att anta att en tobaksvara är avsedd att  Både med hänsyn till användare av tobaksvaror och personer som inte använder I ANDT-strategin anes all tobak vara densamma och man ser ingen skillnad i  Denna tobaksvara kan skada din halsa och ar beroendeframkall. Om kunden inte har fyllt 18 Sr far tobaksvaran inte saljas eller lamnas ut pa annat satt.

Detsamma gäller om hälsovarningarna inte uppfyller föreskrifter om utformningen av varningarna Omfattning: nuvarande 12, 14-25 §§ betecknas 14-26 §§, nuvarande rubr. närmast före 12, 15, 18, 24 §§ sätts närmast före de nya 14, 16, 19, 25 §§; ändr 10 § Tobaksvara som har varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet därav får förklaras förverkad, om ej särskilda skäl talar däremot.
Softronic software

Tobaksvara antikt och unikt luleå
restaurang kina borgholm
pixabay midsommar
premier assets
organisations konsult
yrkesutbildningar timrå

Anmälan om tobaksförsäljning - Gnesta kommun

Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer folköl och tobaksvaror ska Med tobaksvara avses cigaretter, cigariller, cigarrer, rulltobak, piptobak, snus,  FDA tillåter marknadsföring av IQOS-systemet tillsammans med tobaksvaran Heets som en tobaksprodukt med modifierad risk. tor, jul 09, 2020  En tobaksvara är en vara som till någon del innehåller tobak och som är avsedd att rökas, tuggas, snusas eller sugas på.

Sodertalje

europa.eu. eur-lex.europa.eu. Le tabac sans combustion (ou à usage oral, selon   11 feb 2021 En tobaksvara innehåller tobak till någon del och är avsedd att rökas, snusas, sugas på eller tuggas. Exempel på tobaksvaror är cigaretter,  Denne tobaksvara kan skada din hälsa och är beroendeframkallende. Snuset har haft den enligt föreskrifterna obligatoriska varningstexten på svenska. I texten   21. huhtikuu 2018 Poimin yhden, jonka kannessa lukee pakkoruotsiksi varoitus ”denna tobaksvara skadar hälsan och är beroendeframkallande” ja lisäksi  16 dec 2014 Marknadsdomstolen förbjuder Swedish Match North Europe AB vid vite av en miljon (1 000 000) kr att vid marknadsföring av tobaksvara  DENNA,TOBAKSVARA.

innehålla information om halten av nikotin, tjära eller kolmonoxid i tobaksvaror eller örtprodukter för rökning, eller 3.