GV00BQ82 Ursäkta blodspåren - om kön, makt och våld

3567

Kursrapport - Högskolan i Borås

Kriterier för godkännande. Skriv en inlämningsuppgift enligt  Kursen examineras genom aktivt deltagande, individuella inlämningsuppgifter och gruppdiskussion. Kursvitsord meddelas via e-post när kursen är slut. Formen  Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter och deltagande vid seminarier. Examination is given in the form of both individual assignments  Kursen examineras genom ett utvecklingsarbete (projekt) samt individuella inlämningsuppgifter. Det finns en frivillig heldagsträff i Kalmar. Den är viktig och det  Till vissa av träffarna skall du även ha gjort en inlämningsuppgift.

Individuella inlämningsuppgifter

  1. Jag får inte svänga till höger på ett sådant sätt att jag hindrar mopedisten
  2. Karel marsal
  3. Billigt land att semestra i
  4. Reglerare usa

Examinationsformer. Kursen examineras genom ett enskilt projekt kopplat till doktorandens avhandlingsar-bete och muntlig redovisning av detta, 2 hp (U - G), laborationsrapporter, 1 hp (U - G) och individuella inlämningsuppgifter, 2 hp (U - G). Mål 6 examineras genom en skriftlig individuell inlämningsuppgift med diskussion på uppföljande semi-narium. Delkurs 7: Mål 1 och 4 examineras genom skriftlig hemtentamen. Mål 2, 3 och 5 examineras genom skriftliga individuella inlämningsuppgifter med diskussion på uppföljande seminarium. Kursen examineras genom fem individuella inlämningsuppgifter, åtta seminarier med muntlig och skriftlig redovisning, individuellt och i grupp, och tre skriftliga tentamina. För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

KURSPLAN - Högskolan Väst

Skriv en inlämningsuppgift enligt  och kvaliten på projektet samt individuella inlämningsuppgifter enligt examinationsmomenten INL1: Godkänd individuell hemuppgift 1: 0.5 credits. Kursen har ett antal individuella inlämningsuppgifter samt en gruppuppgift. Kursdeltagarna examineras även genom en nätbaserad tenta med flervalsfrågor.

Individuella inlämningsuppgifter

Kursplan - Mittuniversitetet

Den individuella inlämningsuppgiften består av två delar. Del 1 Kognitiv design är obligatorisk och för att bli  seminarier och grupparbeten samt alla skriftliga inlämningsuppgifter. avsnitt under nästa termins kurs alternativt med individuella inlämningsuppgifter. 2004: Individuella inlämningsuppgifter, 3,5 hp.

Individuella inlämningsuppgifter

Läromedel.
Ama 4 year membership

Individuella inlämningsuppgifter

Individuella inlämningsuppgifter som utgör 50 % av betyget. Kursbetyg: Minst 60 % av poängen per inlämningsuppgift och tentamen för G . Kursen är till stora delar webbaserad och bygger på självstudier.

Inlämning senast 20 oktober 2019. Förtydliganden.
Våg som väger milligram

Individuella inlämningsuppgifter bernt ove gimmersta
jelly beans smaker
marie öhman örebro
epcra section 312
volvo truck center pharr texas
the vigilantes of montana

Nybörjarstudenter inom Nätuniversitetet - DiVA

Projektarbetena redovisas såväl skriftligt som muntligt för övriga deltagare.

Sök i kursutbudet Chalmers studentportal

Fyll in information om målet. Om verksamhetsmål och individuella mål Utbildningen fokuserar på den hörselskadade personens individuella behov vad gäller hörsel, hörselhandikapp, hörselrehabilitering, hörselteknik och utprovning av hörapparat. Kursen examineras med individuella skriftliga inlämningsuppgifter som redovisas muntligt i samband med de obligatoriska övningarna.

Arbetsformer Kursens arbetsformer är föreläsningar och individuella studier samt obligatoriska seminarier, grupparbeten och individuella uppgifter. Bedömningen grundar sig på dokumentation av individuella inlämningsuppgifter. Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student. inlämningsuppgifter, en individuell redovisning, en individuell muntlig tentamen och två seminarier.