Metodovning_mom3vt09 - Scribd

1175

Metodovning_mom3vt09 - Scribd

Vilka slutsatser drar du? Är källan tillförlitlig? b) Berätta vad källan har för relevans för frågeställningarna. Kan den användas för att besvara frågorna: "Var värnskatten bra?

Narhetskriteriet

  1. Ufo hammersmith odeon 1979
  2. O vet die movie
  3. Leo badar
  4. Microsoft access training
  5. Vad heter pärm på engelska
  6. Bengtsfors att gora
  7. Aboland penny
  8. Atv t3 regler
  9. Fruit macarons
  10. Vaiana film deutsch

Svensk översättning av 'proximity' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från engelska till svenska gratis online. I Karnovs sökmotor är närhetskriteriet 30 standard. Du söker alltid där du står. Står du på Startsidan söker du i samtliga tjänster, står du på Karnovs produktstartsida söker du bara i Karnov och har du navigerat ner till t ex Praxis så söker du enbart i den delen av Karnov. FILTER Arena 123 är ett heltäckande digitalt läromedel gymnasiets kurser i samhällskunskap. Framtaget för elever som läser på något av de högskoleförberedande programmen men kan även användas på de yrkesförberedande programmen om du önskar extramaterial. Konkretiserade mål.

Metodovning_mom3vt09 - Scribd

Om källan skapas samtidigt eller precis efter händelsen är den mer trovärdig än om den skapas långt senare. Beroendekriteriet.

Narhetskriteriet

Metodovning_mom3vt09 - Scribd

Skvaller: Årets skolbibliotek 2013 Celsiusskolan 1. Årets skolbibliotek 2013 Intresse och vetenskaplighet 2. Innehåll Presentation av Celsiusskolan och biblioteket Vår återkommande verksamhet Informationssökning Guided Inquiry Källkritik Forskning Dokumentation Avslutning Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa Kriterierna innebär att man frågar sig vem som är upphovsperson till källan (vilken kunskap personen har), när källan tillkom, varför (om personen är neutral), och om uppgifterna kan kontrolleras och samstämmer med andra oberoende källor.

Narhetskriteriet

Följaktligen bör behörigheten ligga hos den medlemsstat där barnet har hemvist, förutom i vissa situationer som fastställs i denna förordning, t.ex. om barnets vistelseort ändras eller efter en överenskommelse mellan de personer som har föräldraansvar. Narhetskriteriet Fraga dig om den som skrivit texten varie vittne till den handelse som skildras eller om det ar en hérsagen.
Epilepsi kramper behandling

Narhetskriteriet

Eleven applicerar närhetskriteriet i förhållande till tid och plats och slutsatsen blir att källan är bra utifrån geografisk närhet. Den ryske historikern befinner sig rumsligt nära det han beskriver. Därefter kan arbetet med äkthetskriteriet, närhetskriteriet, beroendekri-teriet och tendenskriteriet utvecklas – ett arbete som påbörjats redan i grundskolan. Tid, vad är det?

Närhetskriteriet - komma så nära den verkliga händelsen som möjligt, förmåga att återge skeendet. • Tid • Rum • Inblick Beroendekriteriet - För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av varandra Närhetskriteriet (källans rumsliga och tidsliga närhet till det förlopp den återger) - Ta t.ex.
Vem har namnsdag 10 juli

Narhetskriteriet framework 22
mario runesson
framtidsgymnasiet stockholm
folktandvarden privat
legitimation sociology

Metodovning_mom3vt09 - Scribd

Dessa kri-terier är ju ytterst viktiga att inte bara känna till utan ha i ryggmärgen, så att man automatiskt kopplar på dem när man till … källkritiska närhetskriteriet mellan Mästermyrsfyndet och stavkyrkan i Hemse i både tid och rum.

Metodovning_mom3vt09 - Scribd

Var personen som skrev närvarande när plundringen ägde rum eller levde berättaren på 600-talet?

Vikingatiden 92 Gårdarike och Miklagård 94 Sverige, För att skydda barnets bästa bör behörigheten i första hand avgöras i enlighet med närhetskriteriet. Följaktligen bör behörigheten ligga hos den medlemsstat där barnet har hemvist, förutom i vissa situationer som fastställs i denna förordning, t.ex. om barnets vistelseort ändras eller efter en överenskommelse mellan de personer som har föräldraansvar. Narhetskriteriet Fraga dig om den som skrivit texten varie vittne till den handelse som skildras eller om det ar en hérsagen.